Động cơ Servo XML-SE LS


Động cơ Servo XML-SE LS


Servo Motor XML-SE LS là một bộ phận trên hệ thống điều khiển chuyển động máy móc. Động cơ Servo không hoạt động độc lập mà hoạt động dựa vào bộ phận điều khiển chính Driver Servo. Servo XML-SE LS sẽ cung cấp lực chuyển động cần thiết cho các thiết bị máy móc khi vận hành

Động cơ Servo XML-SE LS

  • Rotor của động cơ là một nam châm vĩnh cửu có từ trường mạnh và Stator của động cơ được cuốn các cuộn dây riêng biệt, được cấp nguồn theo một trình tự thích hợp để quay rotor.
  • Đa số các Servo Motor đều sử dụng động cơ một chiều không chổi than.
  • Nếu thời điểm và dòng điện cấp đến cho các cuộn dây là chuẩn xác thì chuyển động quay rotor phụ thuộc dựa vào tần số và pha, phân cực và dòng điện chạy trong cuộn dây stator.
  • Servo Motor được hình thành từ những hệ thống hồi tiếp vòng kín. Tín hiệu ra trên động cơ được nối vào với một mạch điều khiển. Nên khi động cơ vận hành thì vận tốc và vị trí sẽ hồi tiếp về mạch điều khiển này. Khi đó bầt kỳ với lý do nào ngăn cản chuyển động quay của động cơ, cơ cấu hồi tiếp sẽ tiếp nhận thấy tín hiệu ra chưa đạt được đúng vị trí mong muốn. Mạch điều khiển sẽ tiếp tục chỉnh độ sai lệch cho động cơ để đạt được điểm chính xác nhất.