PLC Mitsubishi FX1S Series


FX1S Series

PLC Mitsubishi FX1S series được thừa kế những tính năng tuyệt vời của dòng FX với một thiết kế nhỏ gọn cung cấp lên đến 30 đầu vào ra I/O và khả năng truyền dữ liệu qua công truyền thông giao tiếp RS

Những tính năng chính:
• Điều khiển đơn giản.
• Hiệu suất mang lại cao.
• Tích hợp nguồn cung cấp điện (AC hoặc DC)
• Bộ nhớ chương trình: 2k steps
• Tốc độ hoạt động cao.
• Tích hợp điều khiển vị trí.
• Tích hợp đồng hồ thời gian thực.
• Tăng chức năng sử dụng đồng thời giữa các mạch mở rộng.
• Ngôn ngữ lập trình: GX Developer

 

FX1S Series

Danh sách sản phẩm

FX1S-10MR-DS
5.00 out of 5
(1)
FX1S-14MR-DS
5.00 out of 5
(1)
FX1S-20MR-DS
5.00 out of 5
(1)
FX1S-30MR-DS
5.00 out of 5
(1)
FX1S-10MT-DSS
5.00 out of 5
(1)
FX1S-14MT-DSS
5.00 out of 5
(1)
FX1S-20MT-DSS
5.00 out of 5
(1)
FX1S-30MT-DSS
5.00 out of 5
(1)
FX1S-10MR-ES/UL
5.00 out of 5
(1)
FX1S-14MR-ES/UL
5.00 out of 5
(1)
FX1S-20MR-ES/UL
5.00 out of 5
(1)
FX1S-30MR-ES/UL
5.00 out of 5
(1)