Power Supply Q CPU


Power Supply Q

 

- Power Supply Q - là một module cung cấp điện cho CPU, các đầu vào ra và các module chức năng đặc biệt.

- Các module có sẵn cung cấp điện phục vụ cho các yêu cầu điện áp đầu vào/đầu ra khác nhau cần thiết cho các ứng dụng khác nhau.

 

Power Supply Q

Power Unit Q61P
5.00 out of 5
(1)
Power Unit Q61P-A1
5.00 out of 5
(1)
Power Unit Q61P-A2
5.00 out of 5
(1)
Power Unit Q61P-D
5.00 out of 5
(1)
Power Unit Q61SP
5.00 out of 5
(1)
Power Unit Q62P
5.00 out of 5
(1)
Power Unit Q63P
5.00 out of 5
(1)
Power Unit Q64P
5.00 out of 5
(1)
Power Unit Q64RP
5.00 out of 5
(1)
Power Unit Q63RP
5.00 out of 5
(1)
Power Unit Q64PN
5.00 out of 5
(1)