Bộ điều khiển khả trình 3G2NJ series Omron

3G2NJ Thông tin chi tiết

( 2 )

3G2NJ-128EDT

13,407,000 VNĐ

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

3G2NJ-32EDR

5,901,000 VNĐ

( 2 )

3G2NJ-32EDT

4,811,000 VNĐ

( 2 )

3G2NJ-64EDR

10,462,000 VNĐ

( 2 )

3G2NJ-64EDT

7,067,000 VNĐ

( 2 )

3G2NJ-CF001

2,017,000 VNĐ

( 2 )

3G2NJ-CPU01

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

3G2NJ-CPU11

27,440,000 VNĐ

( 2 )

3G2NJ-CPU12

Liên hệ 1900.6536

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)