Module mở rộng dùng cho PLC Omron

Module PLC Thông tin chi tiết

( 2 )

CP1W-8ED

2,553,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-8ER

2,778,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-8ET

2,053,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-16ER

3,579,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-16ET

3,392,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-16ET1

3,392,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-20ET

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

CP1W-20EDT

3,805,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-20EDT1

4,743,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-32ER

6,921,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-32ET

7,199,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-32ET1

7,042,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-40EDR

5,044,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-40EDT

5,694,000 VNĐ

( 2 )

CP1W-40EDT1

6,671,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)