Bộ điều khiển lập trình CJ1W Omron

PLC CJ1W Thông tin chi tiết

( 2 )

CP1L-M10DR-A

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

CP1L-M10DR-D

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

CP1L-M10DT-D

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

CP1L-L14DR-A

5,857,000 VNĐ

( 2 )

CP1L-L14DR-D

5,294,000 VNĐ

( 2 )

CP1L-L14DT-D

8,510,000 VNĐ

( 2 )

CP1L-L20DR-A

6,433,000 VNĐ

( 2 )

CP1L-L20DR-D

5,895,000 VNĐ

( 2 )

CP1L-L20DT-D

5,669,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)