PLC Mitsubishi dòng Q series


PLC Q Mitsubishi

Phát triển lên từ dòng sản phẩm trước đó, họ AnSH, họ Q PLC Mitsubishi cho phép người dùng pha trộn và lựa chọn sự phối hợp tốt nhất giữa CPU, công cụ truyền tin, module điều khiển chuyên biệt và I/O trên cùng một nền tảng. Điều này cho phép người dùng cấu hình hệ thống theo những gì mình cần, khi nào mình cần, nơi mình cần triển khai.

 

PLC Q Mitsubishi

Module CC-Link

5.00 out of 5
(1)

Module MELSECNET

5.00 out of 5
(1)

Q CPU

5.00 out of 5
(1)

Main Base Q

5.00 out of 5
(1)

Analog I/O module Q

5.00 out of 5
(1)

Module Communication Q

5.00 out of 5
(1)

I/O MODULE Q

5.00 out of 5
(1)

Module Position Q

5.00 out of 5
(1)

Module Temperature Q

5.00 out of 5
(1)

Power Supply Q

5.00 out of 5
(1)

Module Network

5.00 out of 5
(1)

Network Module Q

5.00 out of 5
(1)

Infomation Module Q

5.00 out of 5
(1)

Energy Module Q

5.00 out of 5
(1)
Q172DSCPU
5.00 out of 5
(1)