PLC Siemens S7-1200


PLC Siemens S7-1200


PLC Siemens S7-1200

Danh sách sản phẩm: PLC S7-1200

Mã hàng Giá bán Tình trạng Số lượng Đặt hàng
Image

6ES7232-4HD32-0XB0

6ES7232-4HD32-0XB0
6,997,000 VNĐ

Có sẵn: 0

Đặt hàng: Từ 2-4 tuần

Thêm giỏ
Image

6ES7231-4HF32-0XB0

6ES7231-4HF32-0XB0
6,747,000 VNĐ

Có sẵn: 0

Đặt hàng: Từ 2-4 tuần

Thêm giỏ
5,080,000 VNĐ

Có sẵn: 0

Đặt hàng: Từ 2-4 tuần

Thêm giỏ
6,997,000 VNĐ

Có sẵn: 0

Đặt hàng: Từ 2-4 tuần

Thêm giỏ
4,145,000 VNĐ

Có sẵn: 0

Đặt hàng: Từ 2-4 tuần

Thêm giỏ
4,624,000 VNĐ

Có sẵn: 0

Đặt hàng: Từ 2-4 tuần

Thêm giỏ
Liên hệ 1900.6536

Có sẵn: 0

Đặt hàng: Từ 2-4 tuần

Thêm giỏ
Liên hệ 1900.6536

Có sẵn: 0

Đặt hàng: Từ 2-4 tuần

Thêm giỏ