Module PLC XGB Series LS

XGB Thông tin chi tiết

( 2 )

XBM-DN16S

3,467,000 VNĐ

( 2 )

XBM-DR16S

3,630,000 VNĐ

( 2 )

XBM-DN32S

4,186,000 VNĐ

( 2 )

XBE-DC08A

1,488,000 VNĐ

( 2 )

XBE-DC16A

1,610,000 VNĐ

( 2 )

XBE-DC16B

1,650,000 VNĐ

( 2 )

XBE-DC32A

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

XBE-RY08A

1,610,000 VNĐ

( 2 )

XBE-RY08B

2,020,000 VNĐ

( 2 )

XBE-RY16A

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

XBE-DR16A

2,104,000 VNĐ

( 2 )

XBE-TN08A

1,526,000 VNĐ

( 2 )

XBE-TN16A

1,857,000 VNĐ

( 2 )

XBE-TN32A

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

XBE-TP08A

1,526,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)