Module PLC XGB Series LS

XGB Thông tin chi tiết

( 2 )

XBM-DN16S

3,173,000 VNĐ

( 2 )

XBM-DR16S

3,322,000 VNĐ

( 2 )

XBM-DN32S

3,830,000 VNĐ

( 2 )

XBE-DC08A

1,361,000 VNĐ

( 2 )

XBE-DC16A

1,473,000 VNĐ

( 2 )

XBE-DC16B

1,509,000 VNĐ

( 2 )

XBE-DC32A

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

XBE-RY08A

1,473,000 VNĐ

( 2 )

XBE-RY08B

1,848,000 VNĐ

( 2 )

XBE-RY16A

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

XBE-DR16A

1,925,000 VNĐ

( 2 )

XBE-TN08A

1,396,000 VNĐ

( 2 )

XBE-TN16A

1,699,000 VNĐ

( 2 )

XBE-TN32A

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

XBE-TP08A

1,396,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)