Bộ điều khiển lập trình PLC K120S series

K120S Thông tin chi tiết

( 2 )

K7M-DR10UE

2,790,000 VNĐ

( 2 )

K7M-DR14UE

3,159,000 VNĐ

( 2 )

K7M-DR20UE

3,745,000 VNĐ

( 2 )

K7M-DR30UE

4,658,000 VNĐ

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

K7M-DRT20U

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

K7M-DRT30U

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

K7M-DRT40U

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

K7M-DRT60U

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)