Bộ điều khiển lập trình PLC XEC Series LS

XEC Thông tin chi tiết

( 2 )

XEC-DN32U

8,414,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DN32UA

12,921,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DN32UP

13,535,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DP32U

8,414,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DP32UA

12,921,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DP32UP

13,535,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DR28U

8,414,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DR28UA

12,921,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DR28UP

13,535,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DN32U/DC

8,414,000 VNĐ

12,921,000 VNĐ

13,535,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DP32U/DC

8,414,000 VNĐ

12,921,000 VNĐ

13,535,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)