Bộ điều khiển lập trình PLC XGC Series LS

XGC Thông tin chi tiết

( 2 )

XBC-DR32H

5,346,000 VNĐ

( 2 )

XBC-DN32H

5,346,000 VNĐ

( 2 )

XBC-DR64H

7,293,000 VNĐ

( 2 )

XBC-DN64H

7,293,000 VNĐ

( 2 )

XBC-DR32H/DC

5,629,000 VNĐ

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

XBC-DN64H/DC

7,293,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DR32H

5,417,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DN32H

5,417,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DR64H

7,293,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DN64H

7,293,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DP32H

5,882,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DP64H

8,266,000 VNĐ

( 2 )

XEC-DR32H/D1

6,136,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)