Module PLC XGR Series LS

XGR Thông tin chi tiết

( 2 )

XGR-CPUH/F

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

XGR-CPUH/T

32,595,000 VNĐ

( 2 )

XGR-CPUH/S

39,031,000 VNĐ

( 2 )

XGR-AC12

3,686,000 VNĐ

( 2 )

XGR-AC22

3,351,000 VNĐ

( 2 )

XGR-AC23

4,290,000 VNĐ

( 2 )

XGR-AC13

4,290,000 VNĐ

( 2 )

XGR-DC42

4,290,000 VNĐ

( 2 )

XGR-DBSH

10,566,000 VNĐ

( 2 )

XGR-DBSF

12,151,000 VNĐ

( 2 )

XGR-DBST

11,120,000 VNĐ

( 2 )

XGR-DBSFS

15,468,000 VNĐ

( 2 )

XGR-DBSHS

15,468,000 VNĐ

( 2 )

XGR-DBDH

15,468,000 VNĐ

( 2 )

XGR-DBDF

15,468,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)