Biến tần ATV630 Schneider 200-240V - 7.5kW/10HP - IP21/UL

ATV630 Thông tin chi tiết

( 2 )

ATV630C11N4

93,094,408 VNĐ

( 2 )

ATV630C11N4F

203,321,356 VNĐ

( 2 )

ATV630C13N4

105,140,553 VNĐ

( 2 )

ATV630C13N4F

212,143,198 VNĐ

( 2 )

ATV630C16N4

124,186,323 VNĐ

( 2 )

ATV630C16N4F

224,955,830 VNĐ

( 2 )

ATV630C20N4F

247,430,337 VNĐ

( 2 )

ATV630C25N4F

295,473,455 VNĐ

( 2 )

ATV630C31N4F

387,744,608 VNĐ

( 2 )

ATV630D11M3

27,719,946 VNĐ

( 2 )

ATV630D11N4

18,137,477 VNĐ

( 2 )

ATV630D15M3

34,276,686 VNĐ

( 2 )

ATV630D15N4

20,828,341 VNĐ

( 2 )

ATV630D18M3

32,902,870 VNĐ

( 2 )

ATV630D18N4

22,758,464 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)