Biến tần ATV630 Schneider 200-240V - 7.5kW/10HP - IP21/UL

ATV630 Thông tin chi tiết

( 2 )

ATV630C11N4

86,143,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C11N4F

185,670,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C13N4

97,288,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C13N4F

193,726,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C16N4

114,914,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C16N4F

205,426,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C20N4F

225,950,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C25N4F

269,822,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C31N4F

354,083,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D11M3

25,313,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D11N4

16,946,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D15M3

27,843,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D15N4

19,461,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D18M3

30,046,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D18N4

21,265,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)