Biến tần ATV630 Schneider 200-240V - 7.5kW/10HP - IP21/UL

ATV630 Thông tin chi tiết

( 2 )

ATV630C11N4

86,638,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C11N4F

189,222,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C13N4

97,849,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C13N4F

197,432,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C16N4

115,574,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C16N4F

209,356,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C20N4F

230,272,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C25N4F

274,984,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C31N4F

360,857,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D11M3

25,798,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D11N4

16,880,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D15M3

31,900,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D15N4

19,383,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D18M3

30,621,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D18N4

21,180,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)