Biến tần ATV630 Schneider 200-240V - 7.5kW/10HP - IP21/UL

ATV630 Thông tin chi tiết

( 2 )

ATV630C11N4

91,244,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C11N4F

199,280,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C13N4

103,051,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C13N4F

207,927,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C16N4

121,718,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C16N4F

220,485,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C20N4F

242,513,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C25N4F

289,601,000 VNĐ

( 2 )

ATV630C31N4F

380,038,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D11M3

27,169,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D11N4

17,777,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D15M3

33,595,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D15N4

20,414,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D18M3

32,249,000 VNĐ

( 2 )

ATV630D18N4

22,306,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)