Cảm biến quang BUP Autonics loại hình chữ U vỏ nhựa