Cảm biến tiệm cận PSN Series Autonics


Sensor PSN Series

Cảm biến tiệm cận PSN Autonics có chức năng bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, quá áp, quá dòng bên trong. PSN Series có nguồn cấp 12 - 24VDC / 100 - 240VAC, tần số từ 20 – 700 Hz, khoảng cách phát hiện từ 4 – 30 mm, và cấp bảo vệ IP67.

Đặc điểm cảm biến tiệm cận PSN Series

  • Cải tiến chống nhiễu thông qua IC thiết kế riêng biệt (với loại DC 3 dây)
  • Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn bên trong (với loại DC 3 dây)
  • Mạch bảo vệ quá áp (DC / AC) , ngoại trừ loại PS12 
  • Mạch bảo vệ quá áp dòng bên trong (Loại DC)
  • Có thể kiểm tra về tình trạng hoạt động thông qua chỉ thị Led đỏ
  • Rút ngắn thời gian lắp đặt và bảo dưỡng khi thay thế
  • Cấu trúc bảo vệ chống thấm nước IP67 ( Theo tiêu chuẩn IEC)
  • PSN Series ứng dụng rộng rãi khi thay thế cho công tắc nhỏ, công tắc giới hạn