Biến tần ATV340 Schneider công suất 0.75 kW - 75 kW

ATV340 Thông tin chi tiết

( 2 )

ATV340U07N4

7,339,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U15N4

7,714,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U22N4

8,243,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U30N4

8,822,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U40N4

9,312,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U55N4

10,227,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U75N4

11,031,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D11N4

14,469,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D15N4

16,602,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D18N4

20,200,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D22N4

24,464,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U07N4E

9,907,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U15N4E

10,414,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U22N4E

11,130,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U30N4E

11,907,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)