Biến tần ATV340 Schneider công suất 0.75 kW - 75 kW

ATV340 Thông tin chi tiết

( 2 )

ATV340U07N4

7,181,192 VNĐ

( 2 )

ATV340U15N4

7,550,186 VNĐ

( 2 )

ATV340U22N4

8,066,732 VNĐ

( 2 )

ATV340U30N4

8,634,415 VNĐ

( 2 )

ATV340U40N4

8,924,002 VNĐ

( 2 )

ATV340U55N4

10,008,231 VNĐ

( 2 )

ATV340U75N4

11,365,040 VNĐ

( 2 )

ATV340D11N4

14,458,913 VNĐ

( 2 )

ATV340D15N4

15,736,200 VNĐ

( 2 )

ATV340D18N4

16,650,124 VNĐ

( 2 )

ATV340D22N4

20,164,129 VNĐ

( 2 )

ATV340U07N4E

10,206,920 VNĐ

( 2 )

ATV340U15N4E

10,729,212 VNĐ

( 2 )

ATV340U22N4E

11,467,200 VNĐ

( 2 )

ATV340U30N4E

12,267,587 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)