Biến tần ATV340 Schneider công suất 0.75 kW - 75 kW

ATV340 Thông tin chi tiết

( 2 )

ATV340U07N4

6,729,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U15N4

7,076,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U22N4

7,558,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U30N4

8,092,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U40N4

8,362,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U55N4

9,378,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U75N4

10,653,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D11N4

13,287,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D15N4

14,458,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D18N4

15,298,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D22N4

18,528,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U07N4E

9,564,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U15N4E

10,057,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U22N4E

10,746,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U30N4E

11,498,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)