Biến tần ATV340 Schneider công suất 0.75 kW - 75 kW

ATV340 Thông tin chi tiết

( 2 )

ATV340U07N4

6,682,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U15N4

7,026,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U22N4

7,507,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U30N4

8,035,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U40N4

8,304,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U55N4

9,314,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U75N4

10,577,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D11N4

13,456,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D15N4

14,645,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D18N4

15,495,000 VNĐ

( 2 )

ATV340D22N4

18,765,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U07N4E

9,499,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U15N4E

9,985,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U22N4E

10,671,000 VNĐ

( 2 )

ATV340U30N4E

11,416,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)